top of page
Stationary photo

Privacy verklaring

Privacyverklaring 

Praktijk Ordiver, Robert van Hennik, (in de koepel van het Lorentzhuis) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik u de informatie over hoe ik omga met uw privegegevens.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet dat de privacy in alle landen van de EU gelijk stelt.  De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat houdt deze nieuwe wet in voor uw privacy bij Ordiver (Lorentzhuis).    

Cliëntendossier

Ik leg een dossier aan met daarin beperkt informatie. Dat heb ik nodig om verantwoordelijkheid te nemen en af kunnen dragen, waar nodig. Het bijhouden van een dossier is een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO (De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Doelen van het bijhouden van een cliëntendossier zijn: 

  • Informatie kennen, onthouden ten behoeve van de kwaliteit van de behandeling zelf 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing of afronding. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiele administratie, voor boekhouding. Dit is de informatie die ook op uw zorgnota staat. 

  • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden. Het gaat dan om: uw naam, adres, geboortedatum, zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer, data behandeling, kosten behandeling, codering (psychosociale behandeling).   

 

Inhoud van het dossier 

  • Zorgovereenkomst, door u ondertekend

  • Informatie van verwijzer of betrokken zorginstelling, met uw toestemming verstrekt

  • Informatie verstrekt aan verwijzer of betrokken zorginstelling, met uw toestemming verstrekt

  • Samenvatting aantekeningen in de vorm van een brief

  • Evaluatieformulieren 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, ga zorgvuldig om met uw gegevens, zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

Minderjarigen 

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Financiële gegevens/ boekhouding worden7 jaar bewaard. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar e-mail ordiver@hotmail.nl Je verzoek zal binnen 30 dagen afgehandeld worden. 

Cookiesbeleid 

Ordiver gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee kan de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle opgeslagen informatie via de instelling van jouw browser verwijderen. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Ordiver houdt het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring dan kun u mij bereiken op 06-39661977 en ordiver@hotmal.nl

Publicaties Robert van Hennik 

Van Hennik, R (2021) Co-creating 'fluid manuals’ for feedback-informed systemic therapy and collaborative research in Marrioti, M, Saba, G., Straton P. (eds.) Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals. Springler: London

Van Hennik, R. Limpens, V., Romer, M. (2021) Het Systemisch Kompas. Samenwerken, afstemmen en koers uitzetten. Systeemtherapie 33:1 
Van Hennik, R (2020) Systemic Nomads, part II. Murmurations (2020:1)
Van Hennik, R. (2020) Practice Based Evidence Based Practice part II, Navigating Complexity and Validity from Within. Journal of Family Therapy (2020:2)
Van Hennik, R (2019) Systemic Nomads, part I. Murmurations (2019:3)
Van Hennik, R. Strijbosch, E. et.al (2018) Navigeren in Feedback geinformeerd Systeemtherapeutisch Werk. Systeemtherapie (2018:4)
Van Hennik, R., Hillewaere, B. (2017) Practice Based Evidence Based Practice, Navigating based on coordinated improvisation, collaborative learning and mixed methods research in feedback informed systemic therapy. Journal of Family Therapy (2017:3)
Hillewaere, B., van Hennik, R. (2014) Ervaringsgerichte Systeemtherapie. Handboek Systeemtherapie. Boom. 

Van Hennik, R. (2013) ‘Struinen’. Systeemtheoretisch Bulletin (2013:2)

Van Hennik, R. (2011) Verder Vertellen. Systeemtherapie (2011:1)
 

Van Hennik, R., Bom, H. (2009) Over het berijden van een olifant. Systeemtheorie en organisaties. Systeemtherapie (2009:4)

Van Hennik,R., Planjer A., (2008) Echt een kind van haar moeder. Mentaliseren bevorderende narratieve systeemtherapie. Systeemtherapie (2008:3)
Hillewaere, van Hennik (2008) Leven & Werk Michael White. Systeemtheoretisch Bulletin (2008:3)

Van Hennik (2007) I.M. Tom Andersen. Systeemtherapie (2007, 4)

Van Hennik, R. (2006) ‘About Juggling’. Systeemtherapie (2006: 3)


Feedback gestuurde systeemtherapie 

bottom of page