top of page
  • rovhennik

Podcast systeemtherapie

2 views0 comments

Recent Posts

See All

"De mens heeft een akker nodig waar niet direct geoogst moet worden, een speelruimte waar je je ook kunt ophouden zonder winst te moeten generen". Byung-Chul Han

bottom of page