top of page
  • _

Publicaties Robert van Hennik


2006- 2010 Redactielid van het tijdschrift voor Systeemtherapie


Hennik van, R. (2006) artikel ‘Over jongleren’ Tijdschrift Systeemtherapie 2006,3

Hennik van R. (2007) artikel: ' I.m. Tom Andersen' Tijdschrift Systeemtherapie 2007,3

Hennik van R. (2008) ‘ Kleinduimpje, kortdurende intensieve systeemtherapie’ Methodiekontwikkeling in de Jeugdzorg, NIZW bundel:

Hennik van R. (2008) ‘Echt een kind van haar moeder’ mentaliseren bevorderende narratieve systeemtherapie in de behandeling van kinderen met hechtingsproblemen’. Tijdschrift Systeemtherapie (2008, 3).

Hillewaere, B. , Hennik van R. (2008) Leven en werk van Michael White.

Systeemtheoretisch bulletin (2008, 3)

Hennik van, R. (2009) ‘Het berijden van een olifant en het theater van de professional’. Tijdschrift Systeemtherapie (2009, 1)

Hennik van R. (2011) 'Verder vertellen, Verhaal maken in gezinstherapie’. Tijdschrift Systeemtherapie (2011, 1)

Hennik van R. (2014) ‘Struinen in systeemtherapie’ Systeemtheoretisch Bulletin (2014,2)

Hillewaere, B., Hennik van R. (2014) hoofdstuk 22: Ervaringsgericht Perspectief Handboek Systeemtherapie

0 views0 comments

Recent Posts

See All

"De mens heeft een akker nodig waar niet direct geoogst moet worden, een speelruimte waar je je ook kunt ophouden zonder winst te moeten generen". Byung-Chul Han

bottom of page