Ordiver - Praktijk voor systeemtheoretische therapie, supervisie, training en consultatie

Ordiver 

Robert van Hennik
NVRG erkend therapeut, supervisor en docent 

Tel: 06-39661977 
Mail: ordiver@hotmail.nl
Website: www.ordiver.nl
   
Robert van Hennik (1971) is NVRG erkend relatie- en gezinstherapeut, supervisor en docent. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring in diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Hij publiceerde artikelen geeft workshops en  les over systeemtherapie o.a. aan therapeuten in opleiding.   

 Robert van Hennik biedt therapie die:
 -   Flexibel en vraaggericht, 
 -   kortdurend en klachtgericht is 
 -   waarin samenwerking en therapieresultaten continue gemeten worden 
 -   met focus op veerkracht en hulpbronnen, 
 -   met oog voor breder sociaal en maatschappelijk netwerk.   

 Hij werkt met: 
 -  jonge kinderen & adolescenten
 -  gezinnen en partnerrelaties
 -  individuen met relationele vraagstukken 
 -  organisaties met samenwerkingsvraagstukken  

 Hulpvragen gaan o.a. over: 
 -  gezins- en relatieproblemen
 -  conflict en samenwerking
 -  moeilijke emoties en gebeurtenissen
 -  vragen over identiteit en betekenisgeving

Robert van Hennik vindt het belangrijk om naast hulpvragers te gaan staan en hen actief uit te nodigen tot ervaringsgericht dialoog en verhaal maken. Hij besteedt aandacht aan feedback over de samenwerkingsrelatie tussen therapeut en hulpvrager en de effectiviteit van de therapie zelf.   

Therapie kan een veilige en uitdagende gelegenheid zijn om opnieuw in beweging te komen. 

Robert van Hennik is aangesloten bij de de NVPA en NVRG erkend therapeut, supervisor en docent. 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint