top of page

Ordiver


Dr. Robert van Hennik

NVRG erkend therapeut, supervisor, consulent en docent

Praktijk in Utrecht en in Haarlem (Lorentzhuis) 


Tel: 06-39661977

Mail: ordiver@hotmail.nl

Website: www.ordiver.nl

Dr. Robert van Hennik (1971) is NVRG erkend relatie- en gezinstherapeut, supervisor, docent, consulent en leertherapeut. Hij heeft ruim 25 jaar werkervaring in diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Hij publiceerde artikelen geeft workshops en les over systeemtherapie o.a. aan therapeuten in opleiding. In 2018 promoveerde hij aan de University of Bedfordshire in Luton, U.K. op feedback gestuurd leren en samenwerkingsgerichte leergemeenschappen. Naast systeemtherapie biedt Robert consultatie bij complexe organisatie vraagstukken.  


Robert van Hennik biedt therapie die:

- Flexibel en vraaggericht is

- met aandacht voor verbinding, verdieping en verhalen

-  met een focus op veerkracht en hulpbronnen

- waarin samenwerking en therapieresultaten continue gemeten worden


Hij werkt met:

- jonge kinderen & adolescenten

- gezinnen en partnerrelaties

- individuen met vraagstukken m.b.t. identiteit, betekenisgeving  en relaties

- organisaties met samenwerkingsvraagstukken


Hulpvragen gaan o.a. over:

- gezins- en relatieproblemen

- conflict en samenwerking

- moeilijke emoties en ingrijpende gebeurtenissen

- vragen over identiteit, zingeving en betekenisgeving

- transities, re-organisatie, samenhang, verschil en visie


Robert van Hennik vindt het belangrijk om naast hulpvragers te gaan staan en hen actief uit te nodigen tot ervaringsgericht dialoog en verhaal maken. Hij besteedt aandacht aan feedback over de samenwerkingsrelatie tussen therapeut en hulpvrager en de effectiviteit van de therapie zelf.   


Robert van Hennik, een podcast over systeemtherapie

https://open.spotify.com/episode/2atqgyc95CZh59HGLJOtfu?si=4843dee43ef54eba


CCE Systemische consultatie bij complexe vragen 

Feedback gestuurde systeemtherapie 

bottom of page